Psykoterapia

 Psykoterapia ja psykologinen neuvonta


Tarjoan psykoterapiaa ja psykologista neuvontaa aikuisille sekä myös lapsille ja nuorille seuraavissa ongelmatilanteissa:

 • elämänkriisi (sairaus, suru, avioero, työpaikan menetys tai muut suuret elämänmuutokset)
 • ongelmat parisuhteessa, seksuaalisessa elämässä
 • ongelmat lasten kanssa
 • työpaikkaan liittyvät paineet
 • sopeutumisongelmat uusissa tilanteisssa
 • masentuneisuus
 • stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisy
 • ahdistuneisuus ja pelko
 • traumaattiset kokemukset
 • itsetuntokysymykset
 • ulkomailla elämiseen liittyvät erityishaasteet

Terapiamenetelmät

Ensisijaisesti työskentelen asiakkaideni kanssa ratkaisukeskeistä lyhytterapiamenetelmää käyttäen. Yhdistän tähän keskusteluterapiaan myös muita teoriassa ja käytännössä oppimiani terapiamenetelmiä, joita lyhyesti valoitan seuraavassa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia


Tämä terapiamuoto tähtää siihen, että asiakas muuttaa polttopisteen ongelman sijasta ratkaisuun. Menetelmässä terapeutti pyrkii tukemaan asiakasta, jotta tämä löytää omat jo olemassa olevat henkilökohtaiset voimavaransa, joiden avulla terapeutti ohjaa ja rohkaisee asiakasta löytämään henkilökohtaisen positiivisen ratkaisun elämäänsä. Terapiassa pyritään etsimään ja löytämään uusia näkökulmia ratkaisun avuksi. Olennaista on myönteinen tulevaisuuden visio ja tavoitteiden saavuttaminen pienin askelin. Tarkoituksena on saada aikaan pysyvä ratkaisu elämänlaadun parantamiseksi. Terapia soveltuu hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja ongelmiin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia kestää yleensä 5-20 istuntoa.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT engl. CBT)


Lähtien asiakkan tarpeista ja olemassa olevasta ongelmasta yhdistän ratkaisukeskeiseen terapiaan kognitiivisen käyttäytymisterapian elementtejä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ongelmien taustalla olevia kielteisiä ja irrationaalisia ajatusmalleja pyritään yhdessä asiakkaan kanssa kartoittamaan ja sitten muuttamaan ajatusmalleja myönteisemmiksi ja lopulta muuttamaan käyttäytymistä todellisissa elämän tilanteissa. Käytän ajatusten analysoinnin apuna „ajatuspäiväkirjoja“ vapaaehtoisten kotitehtävien muodossa. Kognitiivinen käyttäytymisteoria on tieteellisesti tutkittu menetelmä ja todettu toimivaksi.

Henkilökeskeinen psykoterapia (Carl Rogers)


Tämä on keskusteluterapian muoto, jonka kehitti vaikutusvaltainen amerikkalainen psykologi Carl Rogers. Terapia perustuu asiakkaan kokemusmaailman ymmärtämiseen arvostavasti ja empaatisesti. Myönteisen arvostavan ilmapiirin terapeutin ja asiakkaan välillä edesauttaa asiakkaan muutosprosessin kulkua. Asiakas voi kehittää minäkuvaansa eli käsitystä itsestään ja sitä kautta saavuttaa helpotusta elämäänsä.

Surun käsitteleminen


Rakkaan kuolema, avioero, muutto kauas kotoa tai mikä tahansa suuri menetys elämässä voi jättää ison mustan aukon elämään ja joskus tämän suuren menetyksen kanssa ei pääse yksin eteenpäin. Sureminen sinänsä on luonnollinen reaktio, mutta joskus suru saattaa pitkittyä tai muuten johtaa tilanteeseen, josta ei omin keinoin selviä eikä helpotusta tilanteeseen voida saavuttaa. Tällaisessa tilanteessa keskusteluavun hakeminen ulkopuolelta voi auttaa pääsemään eteenpäin elämässä.

Ohjattu mielikuvamatka


Ohjattu mielikuvamatka on syvyyspsykologinen terapiatekniikka, jossa terapeutti käyttää kuvailevaa kieltä, jotta kaikki aistit voidaan huomioida mielikuvissa. Terapiatekniikassa asiakas saatetaan ensin rentoutuneeseen tilaan. Tässä menetelmässä asiakkaan mielikuvat ovat keskeisellä sijalla keskusteltaessa asiakkaan kanssa. Terapian (Katathym Imaginative Psychotherapy, KIP) kehitti saksalainen psykiatri Hanscarl Leuner.

EMDR


Eye Movement Desensitization and Reprocessing on alunperin psykoterapiamenetelmä asiakkaille, jotka ovat kokeneet trauman. Menetelmää voi käyttää monenlaisten psyykkisten ongelmien käsittelyyn. Tällaisia ongelmia voivat olla trauman lisäksi ahdistuneisuushäiriöt, paniikki, stressi, sosiaaliset pelot, tinnitus ja monet muut ongelmat. EMDR on terapiamenetelmä, joka voi tuoda nopean ja pitkäkestoisen helpotuksen elämänlaatua häiritseviin ongelmiin. Tämän menetelmän kehitti amerikkalainen psykologi Francine Shapiro.

lue lisää…

Rentoutumistekniikat


Rentoutumistekniikka on mikä tahansa menetelmä, joka auttaa henkilöä rentoutumaan ja rauhoittumaan tai muuten saavuttamaan tyyneyttä, vähentämään tuskaa, ahdistuneisuutta, stressiä tai vaikka vihaisuuden tunnetta. Rentoutumistekniikoita voidaan käyttää lisänä monissa ongelmissa vähentämään lihasjännitystä, alentamaan verenpainetta, alentamaan sykettä ja rauhoittamaan hengitystä. Rentoutumisella on näiden ohella monia muitakin positiivisia terveysvaikutuksia.

Progressiivinen lihasrentoutus

Progressiinen lihasrentoutus on menetelmä, jonka avulla opitaan ymmärtämään lihasjännitystä kehossa. Sen kehittäjä on amerikkalainen lääkäri Edmund Jacobson 1920-luvulla. Tämän tekniikan ideana on suurimpien lihasryhmien jännittäminen ja rentoutuminen.

Hinnasto

 • psykoterapia – 50 min – 120 €
 • psykologinen neuvonta – 50 min – 180 €
 • opiskelijahinta psykoterapia/psykologinen neuvonta – 50 min – 70€ (opiskelijan on todistettava olevansa päätoiminen opiskelija ensimmäisessä tapaamisessa)
Consent Management Platform by Real Cookie Banner